Uvjeti kupnje-predugovorne obavijesti

OSNOVNI PODACI

Internetska stranica www.natalijapavlakovic.com u vlasništvu je udruge SRETNI LJUDI, Ljudevita Gaja 25, 10 410 Velika Gorica, OIB: 40320212994

Svi materijali koji se nalaze na www.natalijapavlakovic.com internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo udruge SRETNI LJUDI, mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. Udruga SRETNI LJUDI omogućava korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.natalijapavlakovic.com kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje.

Uvjeti kupnje zajedno s izjavom o zaštiti podataka sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između udruge SRETNI LJUDI (Prodavatelj) i Kupca.

Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe kao informacija Kupcu prije sklapanja ugovora na daljinu s ciljem jasne i razumljive obavijesti o načinu zaključivanja, izvršenja, raskida ugovora a sve sukladno zakonskim odredbama.

Pojam Prodavatelj odnosi se na udrugu SRETNI LJUDI, Ljudevita Gaja 25, 10410 Velika Gorica, OIB: 40320212994, www.natalijapavlakovic.com

Pojam Kupca odnosi se na potrošača – fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koju uslugu posredstvom usluge web trgovine na web stranici www.natalijapavlakovic.com

Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jednu uslugu, popuni tražene podatke i plati naručenu uslugu. Primateljem se smatra ista osoba kao i kupac.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa nazivom usluge i cijenom/ama kupljenog/ih usluga, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinih usluga od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan s Uvjetima kupnje putem ove web stranice.

Ugovor se smatra sklopljenim:

U slučaju plaćanja transakcijskim računom, u trenutku kada natalijapavlakovic.com zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.
U slučaju plaćanja karticama online, u trenutku kada Sretni ljudi izda račun za kupljenu robu.

Nakon izdanog računa, Sretni ljudi će odmah obavijestiti kupca putem e-maila o daljnjim koracima ispunjavanja kupljene usluge.

Ukoliko je usluga naručena, a kao način plaćanja je odabran transakcijski račun, Sretni ljudi se obvezuju rezervirati mjesto na koju se referira usluga u trajanju od 3 radna dana nakon što je kupcu poslan e-mail potvrde narudžbe s uplatnicom i podacima za plaćanje. Nakon isteka 3 radna dana od poslane potvrde narudžbe, Sretni ljudi zadržava pravo poništavanja narudžbe.

Prodavatelj zadržava pravo da ne pošalje narudžbe s neispravnim/nepotpunim kontakt-podacima, kao i narudžbe s e-mailom/telefonom na koji nitko ne odgovara.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom unosa podataka za plaćanje.

Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije

POSLOVNA SPOSOBNOST

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Prihvaćanjem Uvjeta prodaje, Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda od Prodavatelja, tj. za kupnju putem Web-shopa.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem i korištenjem natalijapavlakovic.com web shopa prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ukoliko posjetitelj ili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail, prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, isporuku i vrijeme, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično.

Odabirom opcije Prijava na Newsletter dajete nam vašu suglasnost da vas elektronskim putem uključimo u naše marketinške i ostale aktivnosti.

 

OSNOVNA OBILJEŽJA USLUGE

Glavna obilježja usluge: usluge su prikazane opisno, te su podaci o istima sačinjeni temeljem Sretni ljudi baze podataka.

Opis usluge ne mora u potpunosti odgovarati onome što će biti isporučeno kupcu. Prodavatelj si dozvoljava slobodu prilagodbe usluge potrebama kupca, u momentu isporuke usluge, kako bi na najbolji mogući način služio potrebama kupca a sve sukladno ciljevima udruge.

 

CIJENA USLUGE

Cijene istaknute na web stranici www.natalijapavlakovic izražene su u eurima. Udruga Sretni ljudi nije u sustavu PDV-a te isti nije obračunat u cijeni.

 

MOGUĆNOST PLAĆANJA

Odabrane usluge možete platiti:

Uplatom na naš transakcijski račun
OPCIJA opća uplatnica/internet bankarstvo odnosi se na plaćanje unaprijed prijenosom sredstava na naš transakcijski račun. Nakon što završite kupovinu, zaprimit ćete e-mail potvrdu s uplatnicom i podacima za plaćanje. Molimo Vas da uplatu izvršite unutar 3 radna dana od zaprimanja potvrde narudžbe. Nakon isteka 3 radna dana od poslane potvrde narudžbe s uplatnicom, Sretni ljudi zadržavaju pravo poništiti narudžbu.

Karticama online putem RBA eToMiTreba sustava

Putem naprednog RBA eToMiTreba sustava omogućeno je sigurno plaćanje korisnicima RBA kartica: jednokratno online plaćanje karticama Visa, Master Card, Maestro

Karticama online putem CorvusPay sustava
Putem naprednog CorvusPay sustava omogućeno je sigurno plaćanje:
Jednokratno online plaćanje karticama Visa, MasterCard, Maestro, Discover, Diners Card Club
Obročno online plaćanje (2-6 rata) karticama: Zagrebačke banke (Visa i MasterCard), Erste banke (Diners), Privredne banke Zagreb (Visa, Maestro i Visa Premium).

Prihvaćamo kartice:    

 

Sigurnosni programi:   

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja izvršit će se u eurima. Naplaćeni iznos na vašem računu kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.

IZJAVA O SIGURNOSTI ONLINE PLAĆANJA

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci  dodatno  su  zaštićeni  šifriranjem,  korištenjem  kriptografskog  uređaja   certificiranog   prema   FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem  sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

UVJETI I VRIJEME ISPORUKE USLUGE

Isporuka usluge dogovara se pismeno (email) između prodavatelja i kupca nakon plaćenog računa, ako se radi o usluzi jedan-na-jedan.

Ako se radi o usluzi edukacije kao što su tečajevi, radionice, eventi, retreati i sl. tada se isporuka usluge vrši prema datumu kojeg je u opisu usluge odredio Sretni ljudi a kojeg je kupac prihvatio plativši račun.

Ukoliko dođe do promjene datuma isporuke usluge, prodavatelj će na vrijeme obavijestiti kupca i informirati ga o novom datumu kojeg je sam odredio ili u dogovoru s kupcem.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI POTROŠAČA

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat novca u slučaju:

– da isporuka usluge nije izvršena od strane prodavatelja u dogovorenom terminu a ne postoji mogućnost za dogovor novog termina

– u slučaju da kupac nije preuzeo uslugu (npr. tečaj ili radionicu) u utvrđenom terminu zbog bolesti ili više sile, a ne postoji mogućnost za skori dogovor oko novog termina

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od primitka usluge.

U slučaju zahtjeva za povratom novca iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor Prodavatelju i to e-mailom na info@natalijapavlakovic.com

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Udruga Sretni ljudi će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa.

RASKID UGOVORA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma dogovorene isporuke usluge.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, kupac mora prodavatelju pisano (email) dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor.

Ukoliko kupac koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 79.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU PODATAKA

O zaštiti podataka informirajte se OVDJE.

OPĆENITO

Udruga Sretni ljudi zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila.

Internet trgovina ne odgovara za eventualne troškove nastale korištenjem usluge pristupa našim stranicama. U slučaju problema, molimo Vas da isti prijavite na info@natalijapavlakovic.com kako bismo ih otklonili na najbrži mogući način.