Zahvaljujem ti na prijavi za ženski krug!

Odgovorit ću ti u najkraćem mogućem

roku (osim blagdanima i praznicima).

Veseli me da se vidimo! 

Natalija.