Zahvaljujem ti na prijavi za radionicu!

Odgovorit ću ti u najkraćem mogućem

roku (osim blagdanima i praznicima).

Veseli me da ti mogu pomoći!

Natalija.