Zahvaljujem ti se na prijavi na kanaliziranje.

Odgovorit ću u najkraćem mogućem 

roku (osim blagdanima i praznicima) kako

bismo razmijenili sve potrebne informacije. 

Veseli me da se vidimo! 

Nada & Natalija.