Draga moja,

zahvaljujem ti na naručenoj regresoterapiji!

Odgovorit ću ti u najkraćem mogućem 

roku (osim blagdanima i praznicima) kako

bismo razmijenile sve potrebne informacije. 

Veseli me da ti mogu pomoći!

Natalija.