Tako je lako kreirati sukob, svađu i razmirice!

Živimo na planeti kojom vladaju emocionalne drame i prije nego li i shvatimo što se dogodilo, nađemo se u vrtlogu neželjenih situacija, konflikata i mržnji.

Tome je zaslužno naše Niže Ja koje uz pomoć našeg neiscijeljenog Ega, kontrolira naše postupke i reakcije.

Naše Više Ja za razliku od Nižeg Ja, samo mahne rukom i kaže: „Šteta vremena i energije!“ no nažalost Više Ja slušamo tek kad dostignemo nivo svijesti u kojem možemo kontrolirati naše Niže Ja.

Zamislite sljedeći scenarij!

Dobivate email poruku u kojoj osoba koja vam piše, koristi riječi koje vas omalovažavaju, koje vam naređuju ili vas pozivaju na red.

U vama se podiže bura bijesa, vaš Ego je povrijeđen, osjećate se nepoštovano, podcijenjeno i jadno.

Vaše Niže Ja odmah smišlja protuudar i u svom umu vi već sastavljate email s istim ili gorim tekstom kojeg ćete poslati natrag.

Druga strana dobiva email i vraća udarac.

I tako se jedan email pretvara u ping-pong meč pogrdnih riječi ili nuklearnih bombi u kojem niti jedna strana ne želi popustiti jer smatra da je u pravu.

 

Prije 15 ili više godina od svog sam učitelja Maitreye naučila da je jedna od naših najvažnijih lekcija, naučiti kontrolirati emocije odnosno otpustiti emocionalno tijelo.

Maitreya nas je naučio da kada negativnoj energiji koja je uperena protiv nas ne pridajemo značaj, ona nestaje ili se usmjerava na nešto drugo. U suprotnom samo nadolijevamo ulje na vatru i svađa se nastavlja.

U opisanoj situaciji našla sam se mnogo puta. 

Iako po prirodi nisam konfliktna osoba, u meni se znao podići bijes i taj sam bijes u sebi znala podržavati negativnim mislima danima, želeći povrijediti drugu stranu i smišljajući rečenice koje će to i odraditi.

No svjesna negativnih posljedica takvog načina razračunavanja, dozvoljavala sam si vrijeme za procesuiranje. 

Jer dok sam bila u frekvenciji bijesa, nisam mogla sagledati cijelu situaciju na pozitivan i konstruktivan način. 

Tek kada bi bijes nestao i kada bih osjećala da je mir ponovno zavladao mojim umom i srce se ponovno otvorilo, tek tada bih se prihvatila pisanja odgovora kojeg sam vrlo strpljivo kreirala imajući u vidu da se mora osjećati velika doza poštovanja prema osobi kojoj pišem ali i doza samopoštovanja.

Često se događalo da ne bih uopće odgovorila ako bi s druge strane bio netko tko je bio u frekvenciji osude i predrasuda prema meni i mom radu. Ta osoba je već kreirala mišljenje o meni i ništa što bih ja napisala ne bi je razuvjerilo u tom stajalištu, pa čemu trošiti vrijeme i energiju.

Naučila sam da je u svakoj ovakvoj situaciji sadržano i učenje i testiranje:

– Hoću li inzistirati na tome da sam ja u pravu,

– Hoću li podržavati negativnu vibru,

– Želim li sagledati što me druga strana uči,

– Mogu li priznati vlastitu pogrešku ako ona postoji,

– Mogu li preuzeti odgovornost za svoje postupke i svoj život,

– Mogu li ne odgovoriti uopće iako me moje Niže Ja uvjerava da time gazim svoje poštovanje,

– Mogu li prestati davati energiju toj negativnoj situaciji zaboravljajući je, brišući email ili nešto slično.

Maitreya nas je uvijek podsjećao da je naša energija vrlo vrijedna i da pazimo na što i koga je trošimo.

Njegove riječi uvijek zvone u mom umu: „Zamisli što bi mogla učiniti s tom energijom koju sada trošiš na brigu, bijes ili strah?!“.

 

Naš Ego uvijek drastično reagira dok god u svom emocionalnom tijelu nosimo negativne emocije kojima se hrani i kontrolira naše Niže Ja.

Osjećamo li manjak samopouzdanja, naš Ego će reagirati, osjećamo li nesigurnost, naš Ego će reagirati, osjećamo li strah, naš Ego će reagirati…itd.

Ego osobe koja je zadovoljna sobom, sretna, osviještena, koja poznaje i prihvaća svoje prednosti i nedostatke, koja osjeća ljubav prema sebi i svijetu, koja može sagledati život iz više perspektive, koja podržava život na višoj vibraciji, teško da će reagirati s protunapadom, željom za konfliktom, osvetoljubivo ili s potrebom da pod svaku cijenu dokazuje i nameće svoju istinu.

To ne znači da ne može osjećati pravednu ljutnju ili bijes, no neće si dozvoliti da taj bijes usmjerava na druge nego će nastojati pronaći win-win rješenje.

Nije lako pronaći trenutak kontrole u kojem ćemo zaustaviti našu reakciju na vrijeme. 

Pogotovo je teško ako u sebi nosimo povrede, traume, nesigurnosti i strah. Tada reagiramo instinktivno, braneći se svim sredstvima.

Buddha je jednom rekao da je najveća pobjeda ona koju dobijemo nad samima sobom.

Stoga upoznajmo se, otpustimo negativno i nepotrebno iz našeg života, podignimo vibraciju i svijest i naš Ego neće više biti osjetljiv i reaktivan a Niže Ja će izgubiti energiju kojom hrani svoje niske potrebe.

~Natalija

Photo by Fa Barboza on Unsplash